– Đăng ký –

Đăng ký tham dự Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2020: “Vững tài chính, lái ý tưởng chạm đích” bằng cách điền vào form dưới đây. *Mỗi đội chỉ đăng ký một form.